Paulinianum

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - newsletter

 1. Przetwarzanie przez Wydawnictwo Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika "Paulinianum" moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem powyższego formularza, w celu realizacji usługi newslettera przy wykorzystaniu podanego powyżej adresu poczty e-mail. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Wydawnictwo Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika "Paulinianum", e-mail: wydawnictwo@paulinianum.pl
 3. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  Cofnięcia zgody dokonać można przez wysłanie maila z prośbą na adres wydawnictwo@paulinianum.pl lub poprzez kliknięcie w indywidualny link dołączany do każdej korespondecji wysyłanej za pomocą newslettera.
 4. Odbiorcami (Procesorami Powierzenia) powierzonych danych osobowych będą:
  • podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora danych.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody lub wypisania się z bazy newslettera za pomocą dedykowanego linku dołączanego do każdej wiadomości wysyłanej za pomocą newslettera.
 6. Przysługują mi prawa do:
  • Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;
  • Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;
  • Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;
  • Żądania przeniesienia moich danych osobowych;
 7. Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO).
×