Paulinianum

Wesprzyj kanał video na Youtube

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału na You Tube.

Jeśli spodobają Ci się nasze filmy,

doceń naszą pracę symbolicznym wsparciem poniżej.

Paulinianum na You Tube: You Tube Paulinianum


Znajdziesz na nim nasze najnowsze produkcje filmowe, m. in.:
Wesprzyj nasze produkcje symboliczną wpłatą.

Konto bankowe:

Wydawnictwo Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika "Paulinianum"

mBank 17 1140 2004 0000 3102 7655 8745Przelewy on-line:


Wybierz metodę płatności


Pełna treść zgody:

1. Przetwarzanie przez Wydawnictwo Paulinianum moich danych osobowych, podanych dobrowolnie za pośrednictwem powyższego formularza, w celu w celu zwrotnego przesłania podziękowania za wsparcie Kanału Wydawnictwo Paulinianum - Księgarnia dla życia. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

2. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Zakonu św. Pawła I Pustelnika "Paulinianum", ul. Kordeckiego 2, 42-225 Częstochowa, wydawnictwo@paulinianum.pl. Wszelkie sprawy związane z przepisami RODO załatwia Inspektor Ochrony Danych Osobowych wydawnictwa z którym można skontaktować się poprzez e-mail: wydawnictwo@paulinianum.pl. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez żadnych negatywnych skutków oraz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. Odbiorcami powierzonych danych osobowych będą: - podmioty zapewniające obsługę informatyczną dla Administratora danych. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 dni od dnia realizacji przekazania wsparcia, a następnie zostaną usunięte.

3. Przysługują mi prawa do:

- Żądania od Administratora danych dostępu do moich danych osobowych;

- Żądania od Administratora danych uzupełnienia, sprostowania moich danych osobowych;

- Żądania od Administratora danych usunięcia lub ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych;

- Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych;

- Żądania przeniesienia moich danych osobowych;

4. Ponadto zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) lub do organu nadzoru, do złożenia skargi czyli Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (KIODO).

×