Paulinianum

Maryja jest piękna

Autor: o. Andrzej Napiórkowski OSPPE
ISBN: 978-83-6605-072-3
Format: 170 x 240 mm
Ilość stron: 324
Oprawa: twarda
Podziel się:

Kup teraz

Opis książki

Książka „Maryja jest piękna. Zarys mariologii i maryjności” prowadzi do odkrycia Maryi nie tylko jako wyjątkowej kobiety, ale również do zachwytu Jej duchowością. Wszystko dlatego, by od zauroczenia przejść do naśladowania. Nauka o Matce Jezusa nie może być zatem czystą teorią, lecz musi przemieniać naszą codzienność. Takie ujęcie maryjnej doktryny i duchowości będzie generować wiarygodność i poprawność całej teologii systematycznej. Zwrócił na to uwagę Sobór Watykański II: „Maryja, która wkroczywszy głęboko w dzieje zbawienia, łączy w sobie w pewien sposób i odzwierciedla najważniejsze prawdy wiary, gdy jest sławiona i czczona, przywołuje wiernych do Syna swego i Jego ofiary oraz do Miłości Ojca” (KK 65).

Wcześniej przypominał o tym Michael Schmaus († 1993), pisząc, że w mariologii zbiegają się prawie wszystkie teologiczne ścieżki chrystologiczne, eklezjologiczne, antropologiczne i eschatologiczne. Dodał też, że to właśnie w mariologii uwydatniają się z całą wyrazistością i ostrością pytania o metodę teologii. W mariologii skupiają się – akcentował monachijski Profesor młodego ks. Josepha Ratzingera – wszystkie dyskusje teologiczne współczesności. W takiej mariologii znajdą potwierdzenie najważniejsze wypowiedzi teologiczne.

prof. dr hab. Andrzej A. Napiórkowski OSPPE

 


Ojciec A. A. Napiórkowski, kapłan zakonu paulinów od ponad 26 lat, realizuje charyzmat pauliński w sposób integralny, łącząc refleksję naukową z szeroko rozumianą aktywnością na polu duszpasterskim. Celem, jaki Autor stawia w publikacji jest dostarczenie czytelnikowi wszystkich podstawowych i niezbędnych informacji dotyczących osoby Najświętszej Maryi Panny i Jej miejsca w Bożym planie zbawienia. Umiejscawia Ją w kontekście, w jakim znajduje się współczesny czytelnik, zwracając uwagę zarówno na wyzwania powszechne, wynikające ze współczesnego feminizmu, jak również specyficzne dla polskiego czytelnika, uwypuklając kontekst polskiej mariologii. Wreszcie wskazuje na miejsce mariologii w całości historii rozwoju dogmatów katolickich, na jej specyfikę w ramach teologii dogmatycznej i jej podstawowe źródła.

Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Teologii Dogmatycznej

 

 

Wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017 w kategorii: nauki kościelne.

×